Advocaat ambtenarenrecht Den Haag

Het ambtenarenrecht wordt steeds meer gelijkgetrokken met het private arbeidsrecht (“normalisering” van de rechtspositie wordt dit genoemd), maar er blijven vooralsnog belangrijke verschillen. Het kardinale verschil is dat het ambtenarenrecht nog wordt geregeerd door het bestuursrecht en de daarbij behorende rechtsbescherming.