Advocaat ambtenarenrecht Den Haag

Het ambtenarenrecht is per 1 januari 2020 in hoge mate uniform het private arbeidsrecht. Dit roept vele vragen op over de praktische toepassing van bijvoorbeeld een vervallen ambtelijk leerstuk als een voorwaardelijk strafontslag gegeven in 2018  in de civiele context. Indien de ex-ambtenaar in 2020 weer in de fout gaat, wat is dan de betekenis van dat eerder besluit? Is dit te duiden als een ernstige waarschuwing?