Artikelen door sociallane-mdj

Woedend achter collega aanlopen, kantoordeur intrappen en roepen ‘matennaaier, vuil kutwijf, stoephoer, trut’ onvoldoende voor ontslag op staande voet: billijke vergoeding € 88.640

In een op het eerste gezicht zeer opvallende zaak van de rechtbank Overijssel (locatie Zwolle) van 25 augustus 2022 gaat een werknemer er met een flinke buit vandoor na zich zeer onbetamelijk te hebben gedragen op de werkvloer. Volledige tekst is online te vinden met kenmerk ECLI:NL:RBOVE:2022:2474. Wat zijn de feiten? Werknemer is op 18 […]

Ontslag en normalisering ambtenarenrecht

Al ruim 2,5 jaar is de Wet normalisering voor ambtenaren in werking getreden. Het aantal opvallende ontslagzaken blijft beperkt. Een saillante zaak van de rechtbank Rotterdam is uitgesproken op 30 juni 2022 (gepubliceerd op 20 juli). Zie ECLI:NL:RBROT:2022:5560. Het gaat hier om de ontbinding van een arbeidsovereenkomst van een douanemedewerker. Bij de douane werken geen […]

Zelf ontslag nemen en wel een transitievergoeding

Als de arbeidsovereenkomst niet eindigt op initiatief van werkgever, kan werknemer toch recht hebben op de transitievergoeding. Dit is het geval als de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet op initiatief van werknemer, als gevolg van “ernstig verwijtbaar handelen” van werkgever (artikel 7:673 lid 1 sub b BW). Meestal zal het hier gaan om een […]

Verzachting Participatiewet

Op 21 juni heeft minister Schouten het rapport ‘Participatiewet in balans’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de uitkomsten van een beleidsanalyse door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt de tekst van de brief hier vinden: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z12689&did=2022D26205 Waar komt het kort gezegd op neer? De herziening is duidelijk in hoofdzaak ingegeven […]

Geweld werknemer leidt tot ontslag op staande voet

Gisteren schreef ik over een geval van ontslag op staande voet, waarbij de Hoge Raad bepaalde dat de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in de weg kunnen staan van het bestaan van een dringende reden. Ditmaal een ontslag op staande voet dat onlangs bij de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland (Almere) wel stand houdt, ondanks […]

Overzicht behouden bij ontslag op staande voet (oosv)

Of sprake is van een dringende reden voor ontslag hangt af van alle omstandigheden van het geval, waarbij de ernst van de gedragingen steeds moet worden afgewogen tegen de gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer. Een ontslag op staande voet kan voor werknemer zeer vergaande gevolgen hebben. Een ontslag op staande […]

Nachtwacht verdient 100% loon

Onlangs heb ik twee zogenoemde “slaapwachten” bijgestaan. In een hoger beroep vorderden zij over hun slaapdiensten 100% loon terwijl zij van hun werkgever maar 50% betaald kregen. Beide partijen beroepen zich op de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Anders dan de kantonrechter oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de werknemers gelijk hebben. […]

Verhoging minimumloon

De brutobedragen van het minimumloon gaan omhoog! Het betreft zowel het minimumjeugdloon alsmede het minimumloon voor volwassenen. Daarnaast daalt de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Omdat het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen extra omhoog gaat, kunnen werkgevers voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel. Het […]

Niqaab kan leiden tot verlaging uitkering

Gemeente Utrecht verlaagt bijstandsuitkering vanwege het dragen van een niqaab. Kan het dragen van bepaalde (religeuze) kleding resulteren in een verlaging van de uitkering? Klaarblijkelijk wel. De Centrale Raad van Beroep heeft op 9 mei geoordeeld dat de bijstandsuitkering van een moslima verlaagd mocht worden. De reden hiervoor is dat de moslima in kwestie tijdens […]