Artikelen door sociallane-mdj

Zelf ontslag nemen en wel een transitievergoeding

Als de arbeidsovereenkomst niet eindigt op initiatief van werkgever, kan werknemer toch recht hebben op de transitievergoeding. Dit is het geval als de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet op initiatief van werknemer, als gevolg van “ernstig verwijtbaar handelen” van werkgever (artikel 7:673 lid 1 sub b BW). Meestal zal het hier gaan om een […]

Verzachting Participatiewet

Op 21 juni heeft minister Schouten het rapport ‘Participatiewet in balans’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de uitkomsten van een beleidsanalyse door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt de tekst van de brief hier vinden: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z12689&did=2022D26205 Waar komt het kort gezegd op neer? De herziening is duidelijk in hoofdzaak ingegeven […]

Overzicht behouden bij ontslag op staande voet (oosv)

Of sprake is van een dringende reden voor ontslag hangt af van alle omstandigheden van het geval, waarbij de ernst van de gedragingen steeds moet worden afgewogen tegen de gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer. Een ontslag op staande voet kan voor werknemer zeer vergaande gevolgen hebben. Een ontslag op staande […]

Nachtwacht verdient 100% loon

Onlangs heb ik twee zogenoemde “slaapwachten” bijgestaan. In een hoger beroep vorderden zij over hun slaapdiensten 100% loon terwijl zij van hun werkgever maar 50% betaald kregen. Beide partijen beroepen zich op de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Anders dan de kantonrechter oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de werknemers gelijk hebben. […]

Verhoging minimumloon

De brutobedragen van het minimumloon gaan omhoog! Het betreft zowel het minimumjeugdloon alsmede het minimumloon voor volwassenen. Daarnaast daalt de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Omdat het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen extra omhoog gaat, kunnen werkgevers voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel. Het […]

Niqaab kan leiden tot verlaging uitkering

Gemeente Utrecht verlaagt bijstandsuitkering vanwege het dragen van een niqaab. Kan het dragen van bepaalde (religeuze) kleding resulteren in een verlaging van de uitkering? Klaarblijkelijk wel. De Centrale Raad van Beroep heeft op 9 mei geoordeeld dat de bijstandsuitkering van een moslima verlaagd mocht worden. De reden hiervoor is dat de moslima in kwestie tijdens […]

Vraag en Antwoord over de Wet normalisering rechtspostitie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Er is veel onduidelijkheid over de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Gelukkig heeft het ministerie van BZK een nieuwe versie uitgebracht van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren. Klik hier en download het Q&A (Vraag en Antwoord) Document Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

Ontslag en bagateldelicten

In de rechtspraak zijn er dit jaar weer saillante uitspraken ten aanzien van het ontslag op staande voet wegens een bagateldelict, dat wil zeggen een diefstal van geringe betekenis of waarde. Op 7 februari oordeelde de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:905) dat een werkneemster terecht op staande voet is ontslagen wegens het wegnemen van een pak Optimel, […]