Artikelen door sociallane-mdj

Studiekostenbeding niet geldig

Korte inhoud: Studiekostenbeding in strijd met artikel 7:611a BW en verder in strijd met artikel 7:611 BW daar werkgever werknemer(s) onvoldoende op de consequenties van het beding heeft gewezen Deze uitspraak is een combinatie van nieuw en oud recht aangaande het studiekostenbeding. In een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland van 28 juni […]

Participatiewet: verzwegen vermogen in het buitenland

Graag wijs ik op een goede noot bij een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In deze zaak stond ik een bijstandsgerechtigde bij (strikt genomen ging het om een AIO-aanvulling door de SVB) die werd geconfronteerd met een hoge terugvordering wegens onroerend goed in het buitenland. Opvallend is naar mijn mening vooral de zogenoemde […]

Portretrecht in het arbeidsrecht

In een weinig dagelijkse zaak maakt de online supermarkt Picnic inbreuk op het portretrecht van een werkneemster. Werkneemster heeft volgens de rechtbank recht op schadevergoeding. Feiten  Werkneemster is van 10 april 2019 tot 27 september 2022 werkzaam geweest bij Picnic. Op 3 december 2019 heeft Picnic werkneemster benaderd over deelname aan een fotoshoot, waarmee werkneemster […]

Woedend achter collega aanlopen, kantoordeur intrappen en roepen ‘matennaaier, vuil kutwijf, stoephoer, trut’ onvoldoende voor ontslag op staande voet: billijke vergoeding € 88.640

In een op het eerste gezicht zeer opvallende zaak van de rechtbank Overijssel (locatie Zwolle) van 25 augustus 2022 gaat een werknemer er met een flinke buit vandoor na zich zeer onbetamelijk te hebben gedragen op de werkvloer. Volledige tekst is online te vinden met kenmerk ECLI:NL:RBOVE:2022:2474. Wat zijn de feiten? Werknemer is op 18 […]

Ontslag en normalisering ambtenarenrecht

Al ruim 2,5 jaar is de Wet normalisering voor ambtenaren in werking getreden. Het aantal opvallende ontslagzaken blijft beperkt. Een saillante zaak van de rechtbank Rotterdam is uitgesproken op 30 juni 2022 (gepubliceerd op 20 juli). Zie ECLI:NL:RBROT:2022:5560. Het gaat hier om de ontbinding van een arbeidsovereenkomst van een douanemedewerker. Bij de douane werken geen […]

Zelf ontslag nemen en wel een transitievergoeding

Als de arbeidsovereenkomst niet eindigt op initiatief van werkgever, kan werknemer toch recht hebben op de transitievergoeding. Dit is het geval als de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet op initiatief van werknemer, als gevolg van “ernstig verwijtbaar handelen” van werkgever (artikel 7:673 lid 1 sub b BW). Meestal zal het hier gaan om een […]

Verzachting Participatiewet

Op 21 juni heeft minister Schouten het rapport ‘Participatiewet in balans’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de uitkomsten van een beleidsanalyse door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt de tekst van de brief hier vinden: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z12689&did=2022D26205 Waar komt het kort gezegd op neer? De herziening is duidelijk in hoofdzaak ingegeven […]

Geweld werknemer leidt tot ontslag op staande voet

Gisteren schreef ik over een geval van ontslag op staande voet, waarbij de Hoge Raad bepaalde dat de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in de weg kunnen staan van het bestaan van een dringende reden. Ditmaal een ontslag op staande voet dat onlangs bij de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland (Almere) wel stand houdt, ondanks […]

Overzicht behouden bij ontslag op staande voet (oosv)

Of sprake is van een dringende reden voor ontslag hangt af van alle omstandigheden van het geval, waarbij de ernst van de gedragingen steeds moet worden afgewogen tegen de gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer. Een ontslag op staande voet kan voor werknemer zeer vergaande gevolgen hebben. Een ontslag op staande […]

Nachtwacht verdient 100% loon

Onlangs heb ik twee zogenoemde “slaapwachten” bijgestaan. In een hoger beroep vorderden zij over hun slaapdiensten 100% loon terwijl zij van hun werkgever maar 50% betaald kregen. Beide partijen beroepen zich op de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Anders dan de kantonrechter oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de werknemers gelijk hebben. […]