Artikelen door sociallane-mdj

Verhoging minimumloon

De brutobedragen van het minimumloon gaan omhoog! Het betreft zowel het minimumjeugdloon alsmede het minimumloon voor volwassenen. Daarnaast daalt de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Omdat het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen extra omhoog gaat, kunnen werkgevers voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel. Het […]

Niqaab kan leiden tot verlaging uitkering

Gemeente Utrecht verlaagt bijstandsuitkering vanwege het dragen van een niqaab. Kan het dragen van bepaalde (religeuze) kleding resulteren in een verlaging van de uitkering? Klaarblijkelijk wel. De Centrale Raad van Beroep heeft op 9 mei geoordeeld dat de bijstandsuitkering van een moslima verlaagd mocht worden. De reden hiervoor is dat de moslima in kwestie tijdens […]

Vraag en Antwoord over de Wet normalisering rechtspostitie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Er is veel onduidelijkheid over de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Gelukkig heeft het ministerie van BZK een nieuwe versie uitgebracht van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren. Klik hier en download het Q&A (Vraag en Antwoord) Document Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

Ontslag en bagateldelicten

In de rechtspraak zijn er dit jaar weer saillante uitspraken ten aanzien van het ontslag op staande voet wegens een bagateldelict, dat wil zeggen een diefstal van geringe betekenis of waarde. Op 7 februari oordeelde de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:905) dat een werkneemster terecht op staande voet is ontslagen wegens het wegnemen van een pak Optimel, […]

Kritiek op de door het kabinet voorgestelde “vergoedingsregeling”

De Raad van State heeft in het advies van 24 maart ferme kritiek op de door het kabinet voorgestelde “vergoedingsregeling” die is bedoeld om de kosten van de transitievergoeding, die is verschuldigd bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, niet voor rekening van de individuele betrokken werkgever laten komen. De werkgever wordt door het UWV gecompenseerd middels […]

Ontslag op staande voet EN ontslagvergoeding

Onlangs oordeelde de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2017:1311) dat een werknemer, waarvan vast kwam te staan dat deze zich dreigend en agressief jegens collega’s had opgesteld, terecht ontslag op staande voet had gekregen, maar kende wel de transitievergoeding aan werknemer toe. Een ontslag op staande voet wordt gegeven op basis van een dringende reden, zoals bedoeld in […]

Billijke vergoeding bij ontslag

In de rechtspraak zijn er recent twee uitspraken gedaan die zien op het toekennen van een “billijke vergoeding” aan de werknemer (artikel 7:681 BW) bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever ten aanzien van het ontslag. In de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 21 januari 2016 (ECLI:NL:RBOVE:2016:212) ontbindt de rechtbank de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde […]

Billijke vergoeding: gevolgencriterium

In het bericht van 1 februari was reeds gewezen op de autonome interpretatie van de rechtbank Limburg ten aanzien van de billijke vergoeding. De rechtbank betrok bij het toekennen van de vergoeding de gevolgen van het ontslag van de werknemer terwijl de wettelijke regeling uitdrukkelijk niet zo is bedoeld. Ditmaal heeft het Gerechtshof Den Haag […]