Bezwaar en Beroep ZW en WIA

Meestal bestaat in geval van ziekte nu recht op twee jaar doorbetaling door de werkgever. Indien de werknemer daarop geen aanspraak kan maken, bijvoorbeeld door afloop van een tijdelijk contract, fungeert het ziekengeld als vangnet, mits sprake is van werknemerschap en men voldoet aan het arbeidsongeschiktheidsbegrip (artikel 19 ZW). Een conflict met het UWV ontstaat vaak over dit laatste begrip. De vaststelling daarvan geschiedt door een verzekeringsgeneeskundig onderzoek, gevolgd door een arbeidskundig onderzoek, gevolgd door een schatting van de arbeidsongeschiktheid, uitmondend in een tevens appellabel besluit.