De aanzegging

De aanzegplicht geldt alleen voor de arbeidsovereenkomst (dus niet voor de overeenkomst van opdracht) en houdt in dat werkgever verplicht is werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.