Loonsanctie

Werkgever zal alleen in specifieke gevallen het loon van werknemer mogen stopzetten of opschorten en moet hier een deugdelijke basis voor hebben.