Nachtwacht verdient 100% loon

Onlangs heb ik twee zogenoemde “slaapwachten” bijgestaan. In een hoger beroep vorderden zij over hun slaapdiensten 100% loon terwijl zij van hun werkgever maar 50% betaald kregen. Beide partijen beroepen zich op de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Anders dan de kantonrechter oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de werknemers gelijk hebben. De uitspraak is van 28 september 2021. De publicatie op rechtspraak.nl volgde op 25 oktober. Op 26 oktober 2021 noemde De Telegraaf dit in de kop van een artikel “slapend rijk” worden. Onderdeel van het geschil was echter dat een slaapdienst niet louter rusturen behelst, maar ook waakzaamheid behelst. De zorginstelling is inmiddels in cassatie gegaan. Het is nog even afwachten wat daaruit komt.