Participatiewet: verzwegen vermogen in het buitenland

Graag wijs ik op een goede noot bij een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In deze zaak stond ik een bijstandsgerechtigde bij (strikt genomen ging het om een AIO-aanvulling door de SVB) die werd geconfronteerd met een hoge terugvordering wegens onroerend goed in het buitenland. Opvallend is naar mijn mening vooral de zogenoemde “beginselconforme” uitleg van artikel 58, eerste lid, van de Participatiewet. Hierbij de noot:

https://downloads.schulinck.nl/pwjuri-2023-03.htm