Re-integratie

Een ziekmelding van werknemer is het begin van het re-integratietraject. De mate van arbeids(on)geschiktheid moet worden beoordeeld door een bedrijfsarts. Deze beoordeling kan niet worden overgelaten aan bijvoorbeeld een huisarts of psycholoog, nu deze niet deskundig zijn in het geven van een oordeel over arbeids(on)geschiktheid. Bij tegenstrijdige adviezen prevaleert het advies van de bedrijfsarts boven de adviezen van de eigen behandelaar van werknemer. Als discussie bestaat over de arbeidsongeschiktheid kan een deskundigenoordeel (DO) van het UWV een oplossing bieden. Dit wordt ook wel ‘second opinion’ genoemd.