Verzachting Participatiewet

Op 21 juni heeft minister Schouten het rapport ‘Participatiewet in balans’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de uitkomsten van een beleidsanalyse door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt de tekst van de brief hier vinden:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z12689&did=2022D26205

Waar komt het kort gezegd op neer? De herziening is duidelijk in hoofdzaak ingegeven door de toeslagenaffaire. De minister wenst weer om te zien naar ‘de mens achter de uitkering’.

Het rapport werkt de beleidsopties in 7 oplossingsrichtingen uit:

Voorspelbaar bestaansminimum;
Complementariteit (doelmatig vangnet);
Breder perspectief op participatie;
Uitstroom stimuleren door minder belemmeringen;
Effectieve en reële verplichtingen;
Gedifferentieerde handhaving;
Integrale dienstverlening.

Nieuwe regelgeving kan echter nog een jaar of twee gaan duren. Er moet dus afgewacht worden waar deze heroriëntatie concreet op neer gaat komen.