Vraag en Antwoord over de Wet normalisering rechtspostitie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Er is veel onduidelijkheid over de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Gelukkig heeft het ministerie van BZK een nieuwe versie uitgebracht van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren.

Klik hier en download het Q&A (Vraag en Antwoord) Document Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren