Ziekte van de werknemer en ontslag

Op twee manieren kan ziekte van de werknemer op zichzelf beschouwd leiden tot een ontslaggrond. Het gaat hier om twee in de wet genoemde ontbindingsgronden (artikel 7:669 lid b en c). Het gaat hier om de zogenoemde B- en C-grond voor ontslag.