Advocaat Sociale Zekerheid

De twee belangrijkste categorieën in de sociale zekerheid zijn het werkloosheidsrecht en het arbeidsongeschiktheidsrecht. Mr. Van Wegen staat belanghebbenden bij in bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV of gemeentelijke instellingen.