Kritiek op de door het kabinet voorgestelde “vergoedingsregeling”

De Raad van State heeft in het advies van 24 maart ferme kritiek op de door het kabinet voorgestelde “vergoedingsregeling” die is bedoeld om de kosten van de transitievergoeding, die is verschuldigd bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, niet voor rekening van de individuele betrokken werkgever laten komen.

De werkgever wordt door het UWV gecompenseerd middels het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) waarvoor de premie verhoogd zal worden. De Raad van State roept onder andere terecht de vraag op waarom in plaats van het verdelen van de kosten van deze vergoeding over alle werkgevers, er niet voor is gekozen terug te keren naar de situatie zoals die tot 2015 heeft bestaan, waarin geen recht op transitievergoeding bestond voor deze groep werknemers.

→ Lees het hele advies van de Raad van State